Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Video Nổi bật

Mộng Mị Giữa Đời

Nó đang ở trên đỉnh núi Yên Tử - Chùa Đồng. .
Con người hay muông thú đều muốn được "tự do", đó là bản chất tự nhiên và khát vọng có được, như chim cần bầu trời, cá cần nước, muông thú cần rừng, sự sống cần hít thở oxy...

United States Declaration of Independence - July 04, 1776: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness." - Thomas Jefferson, the principal author of the Declaration. Đó là trích đoạn từ Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ - ngày 04/07/1776, do ngài Thomas Jefferson vị Tổng thống thứ ba của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ viết, Đinh Thanh Hải xin dịch nghĩa nôm na như vầy: "Chúng tôi giữ những sự thật hiển nhiên, là tất cả mọi người đều được tạo ra như nhau, họ được Đấng Tạo Hóa ban cho những Quyền không thể sửa đổi, trong đó có sự sống, tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."

N…

Bài đăng mới nhất

Bom vẫn nổ trên đường Nó đi

Cùng chia sẻ với trẻ em bị tự kỷ

Chó học làm theo cho giống người

Tôi Cùng Hội Họa

Xúc phạm tôn giáo

Em đã đến bên anh vào buổi sớm mai

Kỷ niệm ngày cưới Hải Huyền

Nói với Mạ về bệnh và thiền mở luân xa

Bàn ủi con gà làm tôi nhớ về tuổi thơ

Một chút về phim Ván bài lật ngửa và vai diễn Nguyễn Thành Luân