Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2010

Mấy chốc mà đời thành cỏ hoa

Huy tháng 12-2010

Tâm niệm về cuộc sống

Huy đi chơi (tháng 10 - 2010)

Nhớ mệ

Miền núi cao của nó (phần 1)

Xin trả tôi về ngày xưa đó ...

Canh chắt chắt nấu rau muống

Côn Đảo