Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2013

Tiếng sét trong nghĩa trang

Thiện & Ác

Chuyến xe ngược

Nhớ rừng núi Khe Sanh

Gã trai Đinh Thanh Hải

Sài Gòn cơn mưa chiều

Đêm sinh nhật vui của nó 13-11-2013

Ngày mai sẽ ra sao ?

MIỀN NÚI QUÊ NÓ MÙA LỤT

Đời Lạc ...

Giọt tình

Ngoảnh lại - đời còn chi ?

Tình dục sự Oan nghiệt

Người đàn bà điên