Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2015

Làng An Giạ lại yên vui

Đi ăn "cơm nguội" của nhau

Làng An Giạ ta còn lại những gì ???

Lạc mất quê hương

Những kẻ tiểu nhân, đổi tên làng An Giạ

Đôi lời gửi tay "Háng Học" Đinh Văn Thống

Thay đổi tên nước, tên làng là bình thường