Những kẻ tiểu nhân, đổi tên làng An Giạ

Khi chuyện Mạnh trưởng thôn ghi tên làng An Dạ ở cái bảng trước đình làng An Giạ, bà con mới phản ứng mạnh, trong đó có Lê Đức Quảng, LĐQ đã chụp hình tất cả giấy tờ và đều chữ An Giạ, chính miệng LĐQ nói là phải làm tới vụ này, bảo vệ tên làng An Giạ... nhưng té ra đây là một chân dung con người hai mặt, chính Lê Đức Quảng đã ghi chữ làng An Dạ lên trên tường của nhà thờ họ Lê phái 2. Một hành động chứng tỏ đây là con người không thật, dối trá, hai lưỡi. Té ra bấy lâu nay họ sống hai mặt, cái mặt nạ dần được bỏ ra.
Những comment của họ về chữ An Dạ trên tường nhà thờ họ Lê :
lê cường (giáo viên dạy lịch sử) Chữ AN DẠ này do bác Quãng ghi đó
Hôm qua lúc 10:00
Ducquang Le (Lê Đức Quảng) Chính xác ! Cám ơn chú đã hiểu ! Ha ha ! Rãnh thì chạy lên đi Quốc chơi ! Có hẹn rồi !
Hôm qua lúc 10:02
Thong van Dinh (Đinh Văn Thống nhà "háng học") Viết lâu rồi từ ngày làm nhà thờ.
22 giờ
Chữ của họ viết vẫn chưa ráo mực. Lê Đức Quảng còn chụp giấy tờ toàn ghi làng An Giạ lên để minh chứng.

Ducquang Le Kính chuyển cố Lộc :
Ảnh của Ducquang Le.
Thích · Trả lời · 1 · 29 Tháng 5 lúc 10:00
Ducquang Le
Ảnh của Ducquang Le.
Thích · Trả lời · 29 Tháng 5 lúc 10:01
Ducquang Le Thì đúng rồi ! Tất cả giấy tờ ngày xưa ( mà chú đang giữ ) đều ghi là " giạ " - bằng TTPT của chú cũng rứa! Thấy có cái là lạ đưa lên coi chơi ! Còn việc thay chữ " giạ " bằng chữ " dạ " có lẽ do họ muốn làm cho khác đi để cọ việc mà làm í mà !
Thích · Trả lời · 1 · 29 Tháng 5 lúc 10:09
Ducquang Le
Ảnh của Ducquang Le.
Thích · Trả lời · 29 Tháng 5 lúc 10:10
lê cường Là làng AN GIẠ chứ cần gì phải chứng minh
Thích · Trả lời · 29 Tháng 5 lúc 10:18
lê cường Con dân trong làng không một ai không biết tên làng mình là AN GIẠ cớ sao lại để như vậy
Thích · Trả lời · 29 Tháng 5 lúc 10:31
Ducquang Le
Ảnh của Ducquang Le.
Thích · Trả lời · 1 · 29 Tháng 5 lúc 10:37
Đinh Văn Quốc đã trả lời · 4 câu trả lời
Ducquang Le
Ảnh của Ducquang Le.
Thích · Trả lời · 1 · 29 Tháng 5 lúc 10:39
lê cường mang sổ đó đến BHXH nhận tiền trợ cấp
Thích · Trả lời · 29 Tháng 5 lúc 13:57
Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến