Khấn NguyệnTối nay, con thắp hương lên bàn thờ ông mệ nội,
hãy cho con một giấc mộng:
Dừng hay đi tới cùng?
Con vẫn biết rằng bên đời con
Luôn có ông mệ luôn theo bước
Nói con ơi hãy sống sao
cho trọn một kiếp người:
" khi con sinh ra mọi người cười con khóc,
khi con chết đi mọi người khóc con cười."
Làm được vậy âu quá khó,
nhưng con tin khi chết sẽ mĩm cười.

Con đã noi gương ông mệ cùng ba mạ,
sống một đời vì cái tâm tốt,
chẳng hại người tốt bao giờ.
Con vẫn cố không làm hoen mờ nhân cách,
làm hỗ danh con cháu của họ mình,
luôn tri ân đấng sinh thành - tiên tổ,
gìn giữ gia phong đạo hiếu làm đầu.

Thấy bất bình con nào ngoảnh mặt,
mặc kẻ gian tà đeo bám hại con.
Con luôn nghĩ chết sống là chuyện đi về,
hôm nay còn mai đã thác về xa,
thì hà cớ gì sống gieo điều ác,
phụ ơn sinh thành dưỡng dục của ông cha.

Hãy chỉ con đi đường nào đúng nhất,
có chết bụi bờ con vẫn làm theo.
Xin hãy cho con sức mạnh,
để con vững tâm mà đi tới !
Dẹp bọn gian tà, bất hiếu với tiên linh.

Con khóc như một đứa trẻ thơ,
bị đòn oan mà đau xót,
sao trên đời lại lắm kẻ xấu xa,
làm đục quê hương vì sân hận,
đổi tên làng và gieo rắc đau thương,
bao nhiêu đời ông cha ta trán quý,
An Giạ tên làng mãi khắc ghi.

Họ cứ bảo chuyện này đâu phải riêng con,
đấu tranh gì để rước thêm sầu hận,
nhưng làm sao con nhìn mà im lặng,
quê của mình đang lắm chuyện xấu xa,
con cháu nó chê ông cha mù chữ,
ghi tên làng chẳng đúng nghĩa chi chi.
Và lập bè rồi kéo nhóm,
sửa tên làng chối bỏ ơn sâu.
Bia mộ đó vẫn ghi là An Giạ,
đổi tên làng có đập bỏ gia phong,
mộ bia đá phải làm cái mới,
chữ An Giạ này tụi nó bão rất sai.

Sài Gòn 03-06-2015
Đinh Thanh Hải
Con cháu của ông mệ, cùng tiên tổ


MỜI BÀ CON ĐỌC THÊM BÀI VIẾT : 
Lạc mất quê: www.dinhthanhhai.com/2015/06/lac-mat-que-huong.html
Cắm sừng trong mơ: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/cam-sung-trong-mo.html
Trâu bò học chữ Hán:  http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/trau-bo-hoc-chu-han.html
Lưu danh với đời: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/luu-danh-voi-oi-voi-non-song.html 
Bài viết đòi tên làng: http://www.dinhthanhhai.com/2015/06/nhung-bai-viet-oi-tra-lai-ten-lang-gia.html
Làng An Giạ ở Facebook: https://www.facebook.com/langAnGia 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến