Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2015

Cắm sừng trong mơ

Sao chối bỏ quê hương

Đời mẹ vô phước

Ui chầu chầu, đã đời eng hi

Giọt đắng ...

Đôi lời gửi Đinh Văn thống và Lê Đức quảng

Đôi lời với con trai Lê Đức Quảng

Kẻ miệt thị làng An Giạ