Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 3, 2016

Địa điểm ăn uống ở Sài Gòn

Ông ngoại Nó

Hồ huyện ở quê Nó

Cái lò rèn ở xóm núi Khe Sanh

Bác xe ôm

Đi ăn "cơm nguội" của nhau

Đôi lời về dòng nhạc Bolero

Cu ơi, ăn đợ món ni nghe

Vitamin C và One A Day