Bài viết về làng quê An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

Làng An Giạ, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị - Họa sĩ Đinh Giao Hữu

- Làng tôi làng Chắt Chắt
Đăng trên trang họ Đinh Việt Nam: http://hodinhvietnam.com/threads/206/
Đăng trên trang Văn Nghệ Quảng Trị: http://vannghequangtri.blogspot.com/2010/07/lang-toi-lang-chat-chat-inh-thanh-hai.html
Đăng trên trang cá nhân ĐTH: : http://www.dinhthanhhai.com/2009/12/lang-toi-lang-chat-chat.html
Facebook: https://www.facebook.com/notes/dinh-thanh-hai/l%C3%A0ng-t%C3%B4i-l%C3%A0ng-ch%E1%BA%AFt-ch%E1%BA%AFt/379817482029298/
- Về bơi lội trên dòng sông Thạch Hãn: http://www.hodinhvietnam.com/threads/3032/
- Về thăm quê: http://www.dinhthanhhai.com/2012/03/ve-tham-que.html
- Làng quê trong tuổi thơ tôi: http://www.dinhthanhhai.com/2010/08/lang-que-trong-tuoi-tho-toi.html
- Thơ - Trở về làng quê: http://www.dinhthanhhai.com/2010/08/tro-ve-lang-que.html
- Lạc mất quê hương: http://hodinhvietnam.com/threads/3125/
- Dẫy mả quê tôi: http://hodinhvietnam.com/threads/2884/
- Vĩnh biệt mệ Lụt: http://hodinhvietnam.com/threads/2737/
- Sinh tử chia cách âm dương: http://hodinhvietnam.com/threads/1700/
- Vĩnh biệt một thân phận người: http://hodinhvietnam.com/threads/40/

- Chuyến đi lên Đắk Nông http://hodinhvietnam.com/threads/1514/
- Lê cúng đầu năm của làng An Giạ tại Sài Gòn http://hodinhvietnam.com/threads/1446/
- Làng An Giạ còn gì - Đinh Bá Lộc: http://hodinhvietnam.com/threads/3119/
- Về thăm Bình Hiếu, Bình Phước: http://hodinhvietnam.com/threads/29/
- Về thăm Bến Tre: http://hodinhvietnam.com/threads/28/
- Quê hương tôi - Đinh Tiên Hoàng http://hodinhvietnam.com/threads/4/
Trao quà khuyến học: www.dinhthanhhai.com/2012/01/trao-qua-khuyen-hoc-cho-hoc-sinh-ngheo.html
- Vì con em Triệu Độ: http://www.dinhthanhhai.com/2011/10/vi-con-em-xa-trieu-o.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến