Dzớ độông côi rú


- mạ ơi, cơn đu đủ dzà miềng sai trái hung.
- cấy cơn nớ đứng một lộ, có bông, rồi mần trấy... chơ hắn có biết nói mô mà mi nói hắn sai trái, trúng trật chi đây hè.
- ý con mô phải như rứa mạ ơi, sai trái là kết nhiều quả đó mạ
- trọo mi, mới đi ra thủ đô học mấy bựa, về nói tiếng ngoài tê trấy thì nói là trái, coi chơ bà con họ cười thúi trốôc đó hi. Chửi cha khôông bằng dzái tiếng đọ nghe !!!
Cây đu đủ sau vườn nhà mới trồng đó mà chừ trấy mô trấy nấy to đại chang, mỗi sáng sớm thức chớơc, bước ra sau nương gửi tình yêu vào đất, là cứ dzòm lên côi cơn đu đủ, coi có trấy mô chín chưa? Chộ hắn đổi màu vàng tý là mờơng hết nậy. Đu đủ phải chờ chín cây ăn mới ngon, mát rọt, ngọt cấy lại. Hái trấy còn xeng vô dzú ăn không ngon mô nờ.
Trời ngoài miền Trung mùa khô nắng hạn dzệ sợ, con chó vàng phát tội, chui vô gốc cơn khế, cơn mít... lấy hai cẳng trước đào cấy hố rồi nằm chẹp bẹp xuống đó, cái ẩm của đất giúp hắn hạ nhiệt, mẹng lại hắn thở phì phò như sắp chết... hôm ni hắn tược mọc đào hố dưới cây đu đủ, cầm cục đất đôi một phát... ẳng ăng ăng... con chó bỏ chạy một chặng xa và quay đầu lại coi có bị rượt không.
Đang miên man dzòm trời rồi đất, thì nghe bên cươi dzà O Tú con ông Đợi: Trọo mạ đứa mô đổ nác ra trữa cươi, tau bị bổ trầy trục cúi rồi đây chơ rờ...- mạ ơi, cơn đu đủ dzà miềng sai trái hung.
- cấy cơn nớ đứng một lộ, có bông, rồi mần trấy... chơ hắn có biết nói mô mà mi nói hắn sai trái, trúng trật chi đây hè.
- ý con mô phải như rứa mạ ơi, sai trái là kết nhiều quả đó mạ
- trọo mi, mới đi ra thủ đô học mấy bựa, về nói tiếng ngoài tê trấy thì nói là trái, coi chơ bà con họ cười thúi trốôc đó hi. Chửi cha khôông bằng dzái tiếng đọ nghe !!!

Cây đu đủ sau vườn nhà mới trồng đó mà chừ trấy mô trấy nấy to đại chang, mỗi sáng sớm thức chớơc, bước ra sau nương gửi tình yêu vào đất, là cứ dzòm lên côi cơn đu đủ, coi có trấy mô chín chưa? Chộ hắn đổi màu vàng tý là mờơng hết nậy. Đu đủ phải chờ chín cây ăn mới ngon, mát rọt, ngọt cấy lại. Hái trấy còn xeng vô dzú ăn không ngon mô nờ.
Trời ngoài miền Trung mùa khô nắng hạn dzệ sợ, con chó vàng phát tội, chui vô gốc cơn khế, cơn mít... lấy hai cẳng trước đào cấy hố rồi nằm chẹp bẹp xuống đó, cái ẩm của đất giúp hắn hạ nhiệt, mẹng lại hắn thở phì phò như sắp chết... hôm ni hắn tược mọc đào hố dưới cây đu đủ, cầm cục đất đôi một phát... ẳng ăng ăng... con chó bỏ chạy một chặng xa và quay đầu lại coi có bị rượt không.
Đang miên man dzòm trời rồi đất, thì nghe bên cươi dzà O Tú con ông Đợi: Trọo mạ đứa mô đổ nác ra trữa cươi, tau bị bổ trầy trục cúi rồi đây chơ rờ...

Sài Gòn dzớ làng
Đinh Thanh Hải
20-05-2016

Nhận xét

Bài đăng phổ biến