Mối Thù Thời Trẻ Trâu

 Đập bể mỏ mi luôn - Hình internet

Tra trốôc mốôc lộô khu rồi bà con nợ, sống chậm lại và bớt sân si dziều. Mô còn trẻ trâu mà khoái mộôc chắc bla bla bla. Nhưng những khi gặp bạn thời đại học, học trò là coi dzư hoá trẻ lại, cại chắc và nổi đóa về những chuyện xưa, đến chừ còn găm trong bụng. Như chuyện hai đứa bạn của Hậu cùng cưa con dzỏ làng bên, thân chắc lắm đọo mà xém đập chắc toá loạ máu trốôc xịt máu cam rồi. Chuyện là thằng Hậu đưa mấy đứa bạn sang dzà con dzỏ Lan cua, trước khi đi đều dzứt trí nếu ai được Lan đóng đèn thì kẻ khác êm dzẹ ra đi (đóng đèn là như trong đêm dọi đèn pin vào mắt con mèo là nó đứng im re, bắt mần thịt dzậu)

Đêm trăng gió mát cả đám ngồi trước cươi, nác chè xeng đã được nấu cả thùng đặc quẹo, đứng tăm luôn mới chịu chơ rờ. Dzà ai có con gái xinh đẹp là mệt hung, con trai hắn bu lại dzữ lắm, chiều chiều chộ con phải ra vườn hái lá chè xeng, nấu cả thùng nác hơn chục gàu đọ, mới đủ cho cả đám đực với cấy ... ca hát rộn ràng, đôi khi đập chắc u trọ, trập mỏ, lọi răng.


Đêm xuống, 4 cấy đòn bào ngồi chật cứng, Hậu mãi đàn guitar dạo những bản dzạc "bò leo rào" kết thúc câu hát là hắn dạo "cá rô, cà phi cá tràu" ... Hay câu khác cho đợ dzọc " sún răng, đau bụng, nhức đầu" ... dzạc đang vui thì có cại chắc.


- mạ mi, ngồi bên Lan mà im re, đổi chỗ cho tau
- mi mần cờ hó chi rựa ???
- không chộ Lan hắn mê thằng Hậu đó à, để tau đổi chỗ cua con Lan, chơ Hậu đàn hát hay cướp hồn gái đẹp rồi.
- Mi ngồi yên lộ nớ, tau đang chuẩn bị cua đây ...
- Đéo chịu mô nghe !!!


Hai thằng đôi co chắc bắt hung tợn, Hậu buông đàn và can thí mụ nội, trong khi hai thằng đều là bạn, biết phải mần răng? Tý nữa trai làng ni nghe chộn rộn kéo tới là mệt, họ đập cho không còn đường về với mạ. Can chặp phát bưa, chộ không ăn thua rứa là Hậu bỏ ra về, mặc kệ bây mần chi thì mần.


Sau ni, Hậu đã nhận lỗi rằng đã sai khi trốn về, không đứng đó mần cho xong chuyện ... Mọi thứ cứ nghĩ sẽ trôi qua êm đẹp, rứa mà sau mười mấy năm gặp lại, nốôc rượu vô và lời ra.


- mi là đứa tệ lắm Hậu nờ ...
- mạ cả chục năm rồi còn giận với hờn à, OK tau nói cho mi luôn, tau đã nhựn sai cho mọi thứ êm đẹp, chừ tau nói luôn, vì răng hai đứa bây gây chắc rồi bắt tau chựa, tau mô tược mọc gây chuyện, rồi bây bắt tau chựa.
- Tại vì mi ở lại thì sẽ hay hơn, vì mi thân dzà nớ.
- Tau thân hồi mô? Mà tau can bọn mi có nghe mô, không nghe thì tau về chơ răng.
- Nên mi mới tệ, mi ồn là tau đập ...
- A đù, trẻ trâu ghê hè, bi chừ đập mô cần động tay, huýt cái cả đám tới vùi mi đọ, tóc hai màu rồi mà dọa đập chắc.


Ui chầu chầu, bình thường đã tu Đặng lắm đọ, rứa đó mờ gặp bạn cũ lại như những đứa trẻ trâu. Cứ tưởng gặp chắc là ôn lại chuyện xưa cho bui bẻ, chơ mô mà choác chắc hiền sợ, bà con ngồi queng trố mắt ngạc nhiên chơ rờ, ốôc dộôc hi? Mấy bàn bên chộ cại chắc to hung, vội đứng dzậy trả tiền và ra về, ai cũng lắc đầu chộ 2 đứa bàn tê bắt bưa.


Sài Gòn 06-06-2016
Đinh Thanh Hải

..............

NHỮNG BÀI TẢN VĂN KHÁC
- Xóm núi Khe Sanh: http://www.dinhthanhhai.com/2016/05/xomnuikhesanh.html
- Đi mót củi côi rú: http://www.dinhthanhhai.com/2016/05/motcui.html
- Dzớ độông côi rú: http://www.dinhthanhhai.com/2016/05/nholang.html

- Ông đè dưới trăng: http://www.dinhthanhhai.com/2016/05/ongde.html
- Hồ huyện quê nó: http://www.dinhthanhhai.com/2016/03/ho-huyen-o-que-no.html
- Bác xe ôm: http://www.dinhthanhhai.com/2016/03/bac-xe-om.html

-Những bài viết về Khe Sanh: http://www.dinhthanhhai.com/2015/11/nhung-bai-viet-ve-khe-sanh-cua-inh.html
- Em muốn thành ngôi sao: http://www.dinhthanhhai.com/2015/10/em-muon-thanh-ngoi-sao.html
- Thương hoài: http://www.dinhthanhhai.com/2015/10/thuong-hoai.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến