Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2018

Tỷ phú Hoàng Kiều một người con của quê hương Quảng Trị

Nhớ Thầy Hồ Lai

Đêm sinh nhật vui trên Tàu nhà hàng Bến Nghé

Tháng 11 lại về

Máy xay lúa làm ô nhiễm làng quê An Giạ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

Diễn viên Mai Phương quê ở Cửa Tùng, Quảng Trị

Quý Tộc và Tinh Hoa

Nhớ Mệ

Phe ta giết cha

Đôi nét về nghệ sĩ Ngân Châu

Thương Vợ

Dĩa kẹo làm tui nhớ về tuổi thơ