Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2019

Vợ chồng già bán hột vịt lộn bên đường phố Sài Gòn

Họa sĩ Trần Đạt - Vẽ chân dung tặng người

Một Chút Về Thánh Lầy Giữa Đời Thực

Mái Ấm Lâm Bích một ngôi nhà cho những mảnh đời bất hạnh

Tình dục là cả một trời nghệ thuật mà ta cần học tập và làm thật tốt

Đôi dòng tiễn biệt một người thầy về với cõi vĩnh hằng

Đánh trống bỏ dùi