Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2019

Tu hành là sự sửa đổi từ xấu thành tốt, từ người thành Phật

Báo chí viết về Phòng khám đa khoa thế giới của Trung Quốc

Phòng khám đa khoa Thế Giới xin trả lại tiền điều trị

Phòng khám Trung Quốc moi tiền bệnh nhân vô tội vạ

Phòng khám Trung Quốc đội lốt tên Việt để lừa đảo bệnh nhân

Em thương mẹ chúng mình lắm anh ơi

Facebook hãy tự do lấy thông tin cá nhân của tôi

Chảy máu cam đối với trẻ em