Phố - Quê






PHỐ - QUÊ

Sáng nay ra giữa phố Sài Gòn,
Gặp ngay anh bạn cũng cùng quê.
Bình Trị Thiên khói lửa xa xôi ấy,
Trần Lâu Ra quê ở Quảng Bình .
Đặt ngay tên "sờ sao sung sướng."
xxxx chấm cờm là rứa đó em.
69 yêu thương cùng huyền thoại
Xin hỡi ai thương cùng mến,
Hãy đến bên anh, ngọt đượm tình.
Sài Gòn 05/05/2015
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến