Cải đạo cho Tổ Tiên

 Tâm linh chuyện kỳ bí không phải ai cũng biết mà làm cho đúng
.
Tự do tôn giáo - tín ngưỡng là một cái quyền cơ bản của từng cá nhân mà người khác cần phải tôn trọng, không ai có quyền ép hay bắt buộc người khác phải theo đạo hay tôn giáo của mình. Những nước văn minh họ không ép buộc con cháu theo đạo mà cha mẹ đang tin theo, chứ đừng nói ép buộc đấng sinh thành, tổ tiên đã khuất phải theo đạo nào đó.

Ở Việt Nam, ngoài đạo thờ ông bà ra thì có rất nhiều đạo giáo khác nhau: Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hồi giáo, Hòa Hảo, Nho giáo..., phần lớn những đạo giáo ở Việt Nam là do Trung Quốc mang đến tặng để dễ đồng hóa.

Riêng đạo ông bà - đạo hiếu - đạo thờ tổ tiên, thì phần lớn ở làng quê tin theo và làm, cha truyền con nối và cháu mần cho đúng bài... sau này, rất nhiều người "cải đạo" cho bản thân và gia đình.

Tôn giáo nào cũng hướng con người đến với thiện lành, lánh xa ác độc. Nhưng phải xuất phát từ lòng tự nguyện, không một ai có thể ép buộc người khác phải theo, đó là việc làm sai trái.

Nhà thờ họ tộc - tổ tiên là nơi thờ tự ông bà, tổ tiên... thì không thể nào mời thầy chùa về đó mà tụng kinh, khác nào ép buộc tổ tiên theo đạo Ph. à?

Bao đời nay, tổ tiên làm gì thì con cháu nên làm theo đó, làm theo số đông hơn là làm theo kẻ có tiền và tự cho quyền. Thà rằng thắp nén hương và lòng thành thôi cũng đủ, ông bà đã chứng cho sự hiếu thảo rồi... Còn không làm đúng thì thôi, đừng làm khác đi mà mang tội với tổ tiên. Ta ngồi đây hôm nay thì tổ tiên đã có hàng ngàn đời, và biết bao nhiêu thế hệ đã sinh ra - sống và qua đời.

Con cháu không thể tự ý "cải đạo" cho tổ tiên được? Mời thầy bà về gọi hồn (theo mê tín dị đoan), bắt tổ tiên về ngồi hầu một đám con cháu báo hiếu, rồi tự ý cải đạo.

Ngay bản thân của quý vị nếu không thích nghe ca trù, cải lương, bolero... mà bắt ngồi nghe cả giờ liền, khác nào tra tấn, hiếp dâm lỗ tai, bực bội chứ vui gì mà phù hộ cho mần ăn ra giàu có và phát đạt? Ngồi "hầu" con cháu báo hiếu mà chướng tai gai mắt.

Những người không thích theo đạo Ph. tự dưng con cháu đang báo hiếu mà thành ra báo hại. Chưa kể gọi hồn về ngồi nghe tụng kinh đã đời, đói meo thì bắt ăn chay, món ăn mà khi còn sống họ không bao giờ muốn ăn?

Nếu là ở nhà riêng thì quý vị muốn làm gì cứ làm, không ai nói... muốn tụng hay niệm - chay mặn chi cứ việc.

Thà thắp nén hương và lòng thành mà làm đúng, đừng có mà vẽ tô ra chiêu trò làm màu, tuyên truyền mê tín dị đoan. Nếu con cháu ăn nên làm ra, cuộc sống bình an thì không sao, chứ mà có nhiều người gặp nạn, chết oan ức... thì người tạo ra chuyện "cải đạo" phải hốt cho hết.

CẢI ĐẠO CHO TỔ TIÊN ? AI LÀ NGƯỜI DÁM LÀM VIỆC NÀY ?

Sài Gòn, 22/07/2020
Đinh Thanh Hải

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến